Zgodnie z zatwierdzoną przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie procedurą postępowania w przypadku pojawienia się bakterii grupy coli, prowadzimy pod nadzorem Sanepid-u systematycznie kolejne działania mające doprowadzić jakość wody do właściwych parametrów.


W dniu wczorajszym do godzin nocnych chlorowaniu poddano główny zbiornik i studnię nr 1.
Dzisiaj o godz. 16-tej wykonywane będzie dwugodzinne płukanie studni. Wykonany zostanie również zrzut wody ze zbiornika.
Jednocześnie do godzin nocnych prowadzone będą płukania sieci poprzez hydranty na końcówkach sieci.


Rano w dniu jutrzejszym we wsiach Bojano, Dobrzewino, Karczemki i Koleczkowo w różnych punktach, pobierane będą na sieci próbki do analiz przez niezależne laboratoria na obecność bakterii coli.

Wstępne wyniki analiz otrzymamy po 48 godzinach.

Następnym krokiem będzie powtórzenie tych badań, niezależnie od uzyskanych wyników pierwszego badania. Pozytywne wyniki pozwolą Sanepidowi wydać decyzję o dopuszczeniu wody do picia po dwóch pozytywnych badaniach próbek wody.


Informujemy, że od dnia wczorajszego do sieci podawana jest woda ze studni wolnych od bakterii, procedury jednak nie pozwalają jeszcze na dopuszczenie wody do spożycia.


Przepraszamy Państwa za zaistniałą sytuację i wynikające z tego utrudnienia i zachęcamy do korzystania z podstawianych beczkowozów z godnie z harmonogramem.


Roman Chustak
Ref. Gosp. Komunalnej


Szemud dnia 2015.12.01.