W związku z sygnałami od naszych mieszkańców w sprawie opóźnień przy wywozie odpadów komunalnych w dniach 9 i 10 lipca br. wójt zorganizował spotkania z firmami odpowiedzialnymi za wywóz, na których przekazano im wszystkie zgłaszane zastrzeżenia w tym zakresie.


Wójt pod groźbą naliczenia kar umownych wezwał firmy do usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu wywozu odpadów zgodnie z zapisami zawartymi w podpisanych umowach na wykonawstwo.


W załączeniu pismo firmy ZUK, która ze swojej strony wyjaśnia zaistniałą sytuację.

Załączniki