Szanowni Państwo!
W dniu wczorajszym Premier RP poinformował, że od 6 maja można otwierać przedszkola i żłobki. Obecnie czekamy na Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w tej sprawie, by poznać dokładne wytyczne rządowe w tym zakresie, w tym zasady reżimu sanitarnego w placówkach.
Z dotychczasowych informacji wynika, że żłobki i przedszkola będą pełniły jedynie funkcję opiekuńczą, bez zajęć edukacyjnych. Z tej możliwości skorzystać będą mogli rodzice/opiekunowie, którzy muszą wrócić do pracy zawodowej i w związku z tym nie będą mogli zapewnić opieki dzieciom.
Decyzję o otwarciu każdej placówki podejmuje organ prowadzący (w przypadku przedszkoli prowadzonych przez Gminę – Wójt), po otrzymaniu zgody od Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
W związku z tym poleciłem, by dyrektorzy skontaktowali się z rodzicami/opiekunami każdego z dzieci z pytaniem czy są zainteresowani z skorzystania z tej możliwości. Jednocześnie czekam na wytyczne związane z zapewnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego dzieciom i pracownikom placówek. Dopiero po ich otrzymaniu podejmę stosowną decyzję, a informację przekażę na stronie internetowej.

Ryszard Kalkowski
Wójt Gminy Szemud