Poniżej podajemy chronologicznie podjęte dalsze działania mające na celu doprowadzenie wody z ujęcia w Bojanie do właściwych parametrów

Dzień 05.12.2015
• Otrzymano niepotwierdzone wyniki próbek pobranych 04.12.2015. Wszystkie wyniki dobre oprócz wsi Koleczkowo

Dzień 06.12.2015.
• Potwierdzenie wyników próbek
• Płukanie sieci w Koleczkowie od 15.00 do9 1.00

Dzień 07.12.2015
• Pobieranie próbek i dalsze płukanie w Koleczkowie
• Odkażanie studni Nr 1
• Uzyskanie decyzji Sanepidu na dopuszczenie do celów spożywczych wsi Bojano, Dobrzewino-Karczemki i Kielna (bez Koleczkowa)

Dzień 08 – 09.12.2015.
• Wypompowanie chlorowanej wody ze studni nr 1
• Otrzymanie wyników z dnia 07.12. Koleczkowo wyszło dobrze
• Podłączenie zbiornika do sieci i płukanie sieci od 18.00 do 22.00 we wszystkich miejscowościach

Jeśli jutro potwierdzą się jako dobre drugie wyniki badania wody w Koleczkowie to Sanepid (PPISE) wyda decyzję zezwalającą w godzinach południowych. Do tego czasu woda do picia dla Koleczkowa będzie jeszcze dowożona. Pomimo uzyskania w końcu dobrych badań zwiększymy monitoring sieci zasilanej z ujęcia w Bojanie poprzez badania próbek raz w tygodniu przez co najmniej dwa miesiące.

R. Chustak