Mieszkańcy Gminy


W związku z przedstawioną koncepcją programową budową drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork (wraz z Obwodnicą Lęborka) – Obwodnica Trójmiasta na terenie Gminy Szemud prosimy o wysyłanie uwag na piśmie lub mailem do GDDKiA do dnia 10 grudnia 2015 r i poruszenie m.in. następujących kwestii /poniżej/ lub swoich własnych uwag, zastrzeżeń i wniosków:

– brak obiektu umożliwiającego przejazd ulicą Jeziorną w Koleczkowie, z wnioskiem o wybudowanie obiektu umożliwiającego komunikację samochodową

– brak izolacji akustycznej w postaci ekranów przy istniejącej zabudowie mieszkalnej oraz przy działkach przeznaczonych na cele zabudowy mieszkaniowej bezpośrednio sąsiadujących z trasą S6.

– brak chodnika i ścieżki rowerowej na projektowanym wiadukcie WD-18 w ciągu ulicy Przetoczyńskiej w miejscowości Częstkowo,

– brak chodnika i ścieżki rowerowej na projektowanych wiaduktach WD-20, WD-21 WD-22 w ciągu ulicy Wejherowskiej, Obrońców Szemuda, Myśliwskiej w miejscowości Szemud,

– brak chodnika i ścieżki rowerowej na projektowanym wiadukcie WD-23 w ciągu ulicy Chylońskiej, w miejscowości Kamień,

– brak chodnika i ścieżki rowerowej na projektowanym wiaduktach WD-25, WD-26 w ciągu ulicy Wczasowej i ul. Partyzantów Koleczkowskich w Koleczkowie,

– brak chodnika i ścieżki rowerowej w projektowanym obiekcie WA-3 w ciągu ulicy Wybickiego w miejscowości Bojano,

– brak połączenia ulicy Bursztynowej w miejscowości Głazica, z wnioskiem o konieczność wybudowania wiaduktu.


Ponadto prosimy o szczegółowe przeanalizowanie dostępu do działek przy drodze ekspresowej, a w przypadku stwierdzenia braku dojazdu do działki poprzez drogi istniejące lub projektowane (linia niebieska na rysunku orientacyjnym) o wskazanie możliwego do zaprojektowania przez GDDKiA dojazdu.


W załączeniu przekazujemy pisma Urzędu Gminy Szemud które zostały wysłane do GDDKiA z naszymi uwagami, które mogą być pomocne przy wysyłaniu własnych wniosków przez Państwa.Kierując pisma do GDDKiA prosimy o przesyłanie kopii Waszych wystąpień do wiadomości Urzędu Gminy Szemud.Pamiętajmy, że to nasz wspólny interes i tylko razem możemy osiągnąć zamierzone cele. Gorąco zachęcamy do składania wniosków w wyznaczonym terminie.


Informacje i szczegółowe mapy można znaleźć na stronie trasakaszubska.pl pod tym linkiem:

http://trasakaszubska.pl/?page_id=122


Rafał Gruba
Urząd Gminy Szemud
Referat Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

tel: 58 676 44 42

Załączniki