WYBORY PREZYDENTA RP
10.05.2020 r.

Informacja PKW w sprawie zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśnia, że:

  1. w przypadku, gdy urząd gminy zapewniający obsługę urzędnika wyborczego jest nieczynny lub tryb jego pracy, w tym możliwość przyjmowania interesantów, został ograniczony, zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej kancelaria@szemud.pl. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);
  2. w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:
    a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
    b) potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

Kontakt w sprawie zgłoszeń do OKW: tel. nr 505 255 624.

Formularze są dostępne poniżej

Romuald Janca

KOMUNIKATY I INFORMACJE

Informacja o terminach dla osób niepełnosprawnych

Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu za granicą

Wniosek o sporządzenia aktu pełnomocnictwa

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

Informacja o głosowaniu korespondencyjnym

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

 

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej 2020

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej 2020 [PDF]

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej 2020 – komitety wyborcze

Uchwała 6/2019 PKW w sprawie należności pieniężnych dla członków komisji wyborczych

 

OBWIESZCZENIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Obwieszczenie PKW o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta RP

OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY SZEMUD

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud o obwodach głosowania w wyborach Prezydenta RP