W imieniu Pełnomocnika Marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego informuję o spotkaniach dot. konkursu dedykowanego organizacjom pozarządowym z Poddziałania 6.1.2, które odbędą się w dniach: 28.10.2015 i 6.11.2015 w Sali Okrągłej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Informacja wraz z programem dostępna jest na stronie[url=]www.rpo.pomorskie.eu [/url] pod poniższym linkiem

[url=]http://www.rpo.pomorskie.eu/-/spotkanie-informacyjne-dotyczace-realizacji-projektow-w-ramach-poddzialania-6-1-2-aktywizacja-spoleczno-zawodowa [/url]

zachęcamy do udziału

Z poważaniem,

Magdalena Witkowska

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Zespół ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

tel. 58 32 68 897 ; fax 58 32 68 563 www.rops.pomorskie.eu