W związku z uchwaleniem w dniu 19.12.2013 r. budżetu na rok 2014 Referat Zamówień Publicznych i Inwestycji rozpoczął przygotowania do realizacji zadań z wykazu zadań inwestycyjnych.
W przeciągu zaledwie dwóch tygodni Wójt Gminy – Ryszard Kalkowski zatwierdził 14 postępowań w celu wyłonienia potencjalnych wykonawców na realizację m.in. ok. 12 tyś. m2 dróg asfaltowych, ok. 20 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz dostawę 13 tys. szt. płyt jumb. Łączna wartość ogłoszonych postępowań wynosi ponad 19,5 mln zł. Jesteśmy przekonani, że złożone oferty znacznie obniżą tą wartość. Aby można było jednak zrealizować ww. inwestycje referat musiał przygotować prawie 1400 stron niezbędnej dokumentacji.


Na dzień 20 stycznia br. jesteśmy już po otwarciu 8 postępowań, na które wpłynęło łącznie 49 ofert. Powołana do oceny ofert komisja przetargowa ma teraz nie lada zadanie, gdyż musi dokładnie zapoznać się z ofertami, aby można było z nich wyłonić najkorzystniejsze w celu ich zatwierdzenia przez Wójta Gminy. Czynności te będziemy chcieli wykonać jak najszybciej, aby z chwilą nadejścia wiosny można było rozpocząć prace w terenie.


Więcej szczegółów w pierwszym w tym roku numerze Lesôka. O dalszym postępie prac będziemy informować na bieżąco.


Ryszard Dampc