Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła IX edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

Szczegóły poniżej w załącznikach. Zapraszamy do udziału!

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Informacja o konkursie_”Polska_Wieś_2017″

Regulamin_konkursu_”Polska_Wieś_2017″

Karta_zgłoszeniowawies