Już niedługo , bo 28 czerwca do Szemuda przyjadą liczne orkiestry zaprezentować się na IX Szemudzkim
Przeglądzie Orkiestr i Zespołów Dętych.

Załączniki