W związku z dużą ilością pytań od mieszkańców Gminy Szemud na temat odbierania odpadów budowlanych (tj. gruz ceglany, gruz ceramiczny, gruz betonowy, gips, tynki, cement, płytki, armatura sanitarna, wanny, futryny, drzwi, okna, posadzki, boazeria) informujemy, że firmy obsługujące sektor I i sektor II nie będą odbierać ww. odpadów.


Firmy odbierają tylko odpady komunalne, które są podzielone na odpady zmieszane i odpady segregowane. Do tej pierwszej grupy (odpady zmieszane) zaliczamy: popiół, zużyte pieluchy typu pampers, chusteczki higieniczne, obierki, pozostałości z obiadu, żużyte obuwie, wilgotne i zabrudzone folie, odchody zwierząt domowych, papierosy, pety, pędzle, pisaki, długopisy, worki od odkurzacza, czyli są to wszystkie pozostałości po wydzieleniu z masy śmieci odpadów zmieszanych w sposób selektywnych. Natomiast odpady segregowane dzielimy na trzy pod grupy: makulatura (papier, tektura, gazety, książki, kartoniki po mleku i soku, worki po cemencie, tapety bez tynku), plastik i metal (wszystkie czyste worki foliowe, folia opakowaniowa, butelki po napojach, chemia gospodarcza, nakrętki, opakowania po wędlinach, owocach i warzywach, doniczki plastikowe, wiaderka, opakowania po farbach, olejach i styropian opakowaniowy, zakrętki od słoików, butelek, puszki aluminiowe, metalowe, puste puszki po farbach, opakowania po chipsach, kawie, wieczka po jogurtach, serkach) oraz szkło (opakowania szklane bezbarwne i kolorowe po produktach spożywczych, kosmetycznych, chemicznych z gospodarstwa domowego np. butelki, słoiki).


Urząd Gminy w Szemudzie organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych w okresie kwiecień – maj, które zostaną odebrane przez firmę obsługującą mieszkańców. Kontenery na powyższe odpady zostaną umieszczone w każdej miejscowości w wyznaczonym miejscu. Prosimy, aby do kontenerów zostały wrzucane tylko odpady, które zalicza się do wielkogabarytów.Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami