Informujemy, że ze względu na uchwaloną ustawę o jednorazowym dniu wolnym od pracy 12-go listopada w 2018 roku, firma PRSP Sanipor Sp. z o. o. zmuszona jest przesunąć planowane terminy odbiorów w obsługiwanych przez spółkę gminach.

W 46-tym tygodniu odbiory odpadów komunalnych zostaną kolejno przesunięte o jeden dzień, poniedziałkowy na wtorek itd. Piątkowy odbiór odbędzie się dnia 17-go listopada w sobotę.

Z poważaniem

Rafał Bałachowski

Kierownik działu wywozu

Tel. 58 785 76 41