„Òkrëszënë żëcégò” – II tomik poezji na 25 lecie działalności Bożeny Ugowskiej.

zaproszenie-BU
W dniu 24 kwietnia (godz.15), w Nowej Karczmie w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji, odbędzie się czytanie wierszy z tomiku „Òkrëszënë żëcégò” oraz fragmentów Miedzwiôdka Pùfôtka”, Najsłynniejszy niedźwiadek świata przemówił po kaszubsku, autorem tłumaczenia jest Bożena Ugowska.

Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie w Nowej Karczmie, zaprasza na jubileusz pracy Bożeny Ugowskiej na niwie kaszubskiej oraz promocję II tomika poezji „Òkrëszënë żëcégò” .

Bardzo się cieszę, że udało się wydać „Òkrëszënë żëcégò” oraz „Miedzwiôdka Pùfôtka”. Jest to dla mnie zwieńczenie pewnego okresu pracy i działalności. „Òkrëszënë żëcégò” to mój drugi tomik wierszy, który mówi o radościach i blaskach życia – mówi laureatka.

Bożena Ugowska jest laureatem Medalu Stolema oraz Skry Ormuzdowej. Kaszuby od zawsze są pasją Bożeny Ugowskiej, czego dowodem jest jej szeroka wiedza na temat języka i kultury kaszubsko-pomorskiej. Wyrazem tego jest jej aktywne członkostwo w Radzie Języka Kaszubskiego. W swoim dorobku posiada również liczne korekty, przekłady kaszubskich tekstów i publikacji. Tworzy także poezję w języku kaszubskim. Bożena Ugowska prowadziła również kursy języka kaszubskiego dla Klubu Studentów „Jutrznia” w Pelplinie i w ramach organizowanego przez Klub Studencki Pomorania lektoratu dla studentów na Uniwersytecie Gdańskim. Jest aktywnym członkiem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, zasiada w jury konkursu im. M. Stryjewskiego oraz szkolnych i lokalnych konkursach Rodny Mòwë, Czëtaniô Remùsa i in