Na prośbę zainteresowanych chórów warunkowo przedłuża się termin zgłaszania udziału chórów w naszym
Festiwalu do dnia 16 lutego 2015r.
Przypominamy, iż w tym roku m.in. dla amatorskich chórów parafialnych utworzono oddzielną kategorię
konkursową.

Ponadto informujemy, że główną nagrodą festiwalu Grand Prix jest statuetka „ VIA DOMINI ” oraz nagroda
finansowa.

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z regulaminem i do udziału w naszym Festiwalu.

Galeria

Załączniki