Zapraszamy na imprezy w m-cu kwietniu tego roku organizowane w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie – w ośrodkach kultury oraz hali widowiskowo- sportowej

Załączniki