Zapraszamy naszych mieszkańców oraz gości do korzystania z oferty imprez sportowych i kulturalnych
organizowanych w Gminie Szemud w ostatnim miesiącu bieżącego roku.

Załączniki