W imieniu wszystkich organizatorów zapraszamy mieszkańców naszej gminy na imprezy kulturalne i sportowe
organizowane w Gminie Szemud w styczniu 2015 r.

Załączniki