Uprzejmie informujemy, że w związku z dokonaniem bieżącej oceny jakości wody w kąpielisku Jezioro Wysoka – Wycztok w miejscowości Kamień [Badanie 21/19 wykonane na podstawie zlecenia oraz harmonogramu poboru próbek, wykonaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie w dniu 19.08.2019r.] woda w kąpielisku Jezioro Wysoka – Wycztok jest przydatna do kąpieli.

Wynik badania z  19.08.2019