Z wielką przyjemnością informujemy, że wieś Karczemki zajęła drugie miejsce w tegorocznej edycji „Piękna Wieś Pomorska 2013”, zdobywając w nagrodę kwotę 20 tys. zł z przeznaczeniem na cele sołectwa. Nagrodę w imieniu mieszkańców odebrał sołtys Eugeniusz Walkusz wspólnie z wójtem Ryszardem Kalkowskim. Gratulujemy!