13-sty piątek nie musi byś pechowy.
Właśnie 13 listopada 2015 roku w piątek w Żukowie odbyła się uroczysta II Gala III Edycji
Kaszuby Biegają 2015.
Podczas Gali podsumowano cykl 10 imprez biegowych, które odbyły się na terenie Kaszub. Biegi
długodystansowe odbywały się na dystansach od 10 km do Półmaratonu (21,097m) włącznie. Także gmina
Szemud włączyła się w biegowe święto, gdzie 13 czerwca odbył się „Kaszubski Bieg Lesoków na 10 km”.
Podczas gali gośćmi honorowymi byli między innymi Ryszard Świlski – Wicemarszałek Województwa
Pomorskiego, Karol Góralski – Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach, st. bryg. Edmund
Kwidziński – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach oraz Burmistrzowie i Wójtowie
powiatów i gmin na terenach, których odbyły się biegi.
W dziesięciu biegach sklasyfikowanych zostało 279 kobiet i 948 mężczyzn. Wśród nich nie mogło
zabraknąć przedstawicieli naszej gminy, których było blisko trzydzieści osób. W klasyfikacji kobiet na
uwagę zasługuje ósme miejsce Anny Nagel z Bojana. Ania w swojej kategorii wiekowej zajęła miejsce tuż
za podium, czwarte. Otrzymała ona także statuetkę „Kaszubskiego Stolema 2015”, a przyznawana jest ona
tym wszystkim, którzy ukończyli wszystkie 10 biegów. W sumie ponad 120 km. W kategorii mężczyzn
Andrzej Mazur z Bojana zajął szóste miejsce w klasyfikacji generalnej i drugie w swojej kategorii
wiekowej.
Gala – to oczywiście święto biegaczy, ale wielkie podziękowania należą się organizatorowi całego cyklu
Kaszuby Biegają, Dyrektorowi Kaszubskiego Stowarzyszenia Kultury Fizycznej panu Henrykowi Miotk,
Urzędowi Gminy Szemud na czele z panem Wójtem Ryszardem Kalkowskim, Gminnemu Centrum Kultury, Sportu i
Rekreacji w Szemudzie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Szemudzie oraz tym wszystkim, którzy w
jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji biegów.
Dziękujemy, Gratulujemy i Zapraszamy za rok.

Galeria

Załączniki