„Katyń – ocalić od zapomnienia” to spotkanie z Wojciechem Gudaczewskim. Spotkanie ze wspomnieniami, filmem i pokazem multimedialnym. Zapraszamy do hali widowiskowo – sportowej w Szemudzie w dniu 13 kwietnia ( piątek ) 2012 r. o godz. 11.45. W s t ę p w o l n y !!!