Wielki turniej szachowy przed nami, Klub szachowy GAMBIT jako współorganizator serdecznie zaprasza
do udziału wszystkich pasjonatów.

Załączniki