W dniu 5 grudnia 2014 r. w Hali widowiskowo-sportowej w Szemudzie odbyło się po raz ósmy
„Gminne Spotkanie ze Świętym Mikołajem”, na które przybyło ponad 400 dzieci z terenu naszej gminy.
Milusińskich na imprezę zaprosił Wójt Gminy Szemud oraz Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
w Szemudzie.
Wszystkie dzieci ubrane w różnobarwne czapki, powitał i do wspólnej zabawy zaprosił pan
Bogusław Napieralski – dyrektor GCK,SiR w Szemudzie. Z kolei dobrej zabawy i miłego spotkania ze
Świętym Mikołajem życzyła pani Alicja Szarafin-Grządkowska – kierownik Referatu Oświaty Urzędu Gminy
Szemud oraz pani Halina Pietkun – kierownik NZOZ „Nasze Zdrowie”. Następnie w oczekiwaniu na przybycie
Świętego Mikołaja rozpoczęła się wspaniała zabawa, którą prowadzili artyści ze „Studia GALILEO”.
Żywiołowe tańce, pląsy i piosenki utrzymane były oczywiście w tematyce mikołajkowej. Cała
zabawa przeplatana była dodatkowymi atrakcjami i niespodziankami. Można
było obejrzeć m.in. ogromne bańki mydlane czy pokaz z suchym lodem. W trakcie spotkania
zostały przeprowadzone liczne zabawy i konkursy z nagrodami, a panie z GOPS-su przy
stolikach malowały buzie chętnym dzieciom. Ponadto organizatorzy zapewnili słodki poczęstunek dla
wszystkich uczestników imprezy.
Po dwóch godzinach zabawy przybył oczekiwany przez dzieci – Święty Mikołaj. Dzieci
entuzjastycznie powitały wyjątkowego gościa. Następnie Św. Mikołaj pozdrowił zebranych
i wspólnie z panem Ryszardem Kalkowskim – Wójtem Gminy Szemud obdarowali wszystkie dzieci
świątecznymi paczkami. Należy podkreślić, że tak ogromną liczbę paczek (wartości ponad 10 zł każda),
przygotowali pracownicy GCK,SiR w Szemudzie.
Organizatorom imprezy pomagała grupa wolontariuszy pod kierunkiem Emilii Kitowskiej.
Wolontariusze podczas imprezy z dużym zaangażowaniem opiekowali się poszczególnymi klasami oraz
rozdawali dzieciom słodycze. Za tą pomoc bardzo dziękujemy.
Szczególne dziękujemy Wójtowi Gminy Szemud za wsparcie naszej inicjatywy oraz sponsorom: panu
Sławomirowi Skiba z Koleczkowa, panu Stefanowi Halman z Szemud, Bankowi Rumia Spółdzielczemu oraz
Pomorskiej Komunikacji Samochodowej w Wejherowie za przewóz dzieci na imprezę.
Niesamowita radość i uśmiech na twarzy każdego dziecka, niech będzie najlepszą nagrodą dla
organizatorów i sponsorów imprezy. Mamy nadzieję, że za rok znów spotkamy się ze Świętym Mikołajem w
Hali widowiskowo-sportowej w Szemudzie.

Leszek Walkowiak

Galeria

Załączniki