„Kółko plastyczne” powstało w 1994 r. , a instruktorem jest Pani Karina Treder. Początkowo zajęcia odbywały się w GOK w Szemudzie i WOK w Kielnie. Po utworzeniu WOK w Łebnie, podlegającym pod GCK,SiR , kółko poszerzyło swą działalność o tę miejscowość. W zajęciach uczestniczą dzieci i młodzież, również z możliwością przygotowania do egzaminów wstępnych do szkoły plastycznej.
Realizowane ćwiczenia uczą obserwacji, rozwijają wyobraźnię i sprawność manualną, koncentrację. Poznawane i doskonalone techniki to: malarstwo, grafika (linoryt), rysunek (kredki, ołówki, pastele), kolaż, rzeźba (glina ceramiczna, masa papierowa, masa solna), malowanie na szkle i inne. Do określonych tematów dodawana jest odpowiednia teoria, potrzebne wiadomości.
ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ:
– PONIEDZIAŁKI WOK w Kielnie w godz. 16.00 – 17.30
– WTORKI WOK w Szemudzie w godz. 16.00 – 17.30
– ŚRODA WOK w Łebnie w godz. 16.00 – 17.30

Serdecznie zapraszamy!

Galeria