Komisarz wyborczy informuje o możliwości zgłaszania chętnych do pracy w komisjach wyborczych.  Szczegóły w poniższych załącznikach.

Uchwała nr 122019 PKW z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Załącznik nr 1 do uchwały nr 122019 PKW z dnia 27 lutego 2019r.