Komisarz Wyborczy w Słupsku wzywa komitety wyborcze do dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Szemud.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów
do dnia 29.04.2019 r. do godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy Szemud

Informacja Komisarza wyborczego w Słupsku