Szanowni Mieszkańcy!

Pragnę poinformować, że podjęliśmy decyzja w sprawie dowozów szkolnych i komunikacji w Gminie.


Długo trwało, aby można było podjąć decyzję dotyczącą dowozów szkolnych oraz komunikacji w Gminie. Kierowaliśmy się przede wszystkim dobrem dzieci i młodzieży, aby zapewnić jej sprawny i bezpieczny dojazd do szkół oraz powrót.

Przeprowadziliśmy szeroką analizę prawną, zasięgaliśmy opinii i korzystaliśmy z doświadczeń innych gmin, ponieważ problem ten nie jest jednoznacznie określony odpowiednimi ustawami.
We wrześniu dowozy szkolne będą odbywały się na dotychczasowych zasadach z ubiegłego roku szkolnego.Równocześnie chcieliśmy również poprawić warunki komunikacyjne dla wszystkich mieszkańców.
Jesteśmy przekonani, że tak się stanie już z dniem 25.09.2013. W tym dniu uruchomionych zostanie dziewięć nowych linii komunikacyjnych, które zapewnią dojazdy i powroty ze szkół wszystkim uprawnionym i nieuprawnionym uczniom od dnia 1 października br.


Rozkłady jazdy będą dostosowane do planów lekcyjnych, które od 1 października br. będą już stabilne.


Wszystkie warunki jakie nakłada ustawa w tym zakresie zostaną zachowane, w tym opieka nad dziećmi. Uczniowie będą korzystali z przewozów na podstawie biletów miesięcznych dostarczanych bezpośrednio do szkół przez przewoźnika na podstawie list sporządzonych przez poszczególne szkoły.


Bardzo ważne jest, że organizując komunikację w ten sposób, Gmina będzie miała możliwość zaoszczędzić ok. 300.000 zł w skali roku.Wynika to z dopłat jakie uzyska przewoźnik od skarbu państwa za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego.


W tym systemie, tzw. otwartym, każdy mieszkaniec będzie mógł wsiąść do autobusu i kupić bilet.
Trzeba podkreślić korzyści jakie uzyskają mieszkańcy Gminy. Otwarcie dotychczasowej komunikacji szkolnej i rozszerzenie jej dla mieszkańców o nowy układ tras i kursów, spowoduje powstanie zupełnie nowej jakości w komunikacji autobusowej. Mamy nadzieję, że wiele rodzin będzie mogło zrezygnować z korzystania z własnych środków komunikacji, co korzystnie wpłynie na budżety rodzinne oraz na rentowność przewoźników, a to z kolei przełoży się na dalszy rozwój komunikacyjny w Gminie. Prezentacja środków komunikacyjnych (autobusów) do obsługi wspomnianych linii odbędzie się podczas Dożynek w Koleczkowie w dniu 8.09.2013r.


Ponadto umożliwi się mieszkańcom lepszą komunikację, poprzez dostosowanie rozkładów z połączeniami do Gdyni a tym samym z całym Trójmiastem oraz Wejherowem. System będzie dostosowany do istniejących połączeń ZKM.
Wszystko na ten temat, w tym zaprezentowanie rozkładów i tras, przedstawimy na planowanym spotkaniu z przedstawicielami PKS i ZKM, które odbędzie się w dniu 13.09.2013r. o godz. 16.00 w WOK w Szemudzie na które już teraz serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Oczywiście pełną informację w tej sprawie przekażemy szkołom oraz będziemy ją prezentowali na naszych stronach internetowych.
Przy okazji przypominam też, że w najnowszym numerze „Lesoka” podajemy harmonogram zebrań wiejskich w poszczególnych sołectwach, na których zostanie dokonany podział środków funduszu sołeckiego na 2014 r. Zapraszam do licznego udziału w tych zebraniach.
Ryszard Kalkowski – Wójt Gminy Szemud