Urząd Gminy w Szemudzie informuje, że woda dostarczana mieszkańcom z wodociągu publicznego wsi Kielno i Leśno zawiera pojedyncze egzemplarze bakterii coli, w związku z powyższym woda nie nadaje się do bezpośredniego spożycia bez przegotowania do odwołania.


Prowadzone są intensywne płukania sieci wodociągowej.


Urząd Gminy Szemud

Referat Gospodarki Komunalnej – tel.: 58 676 44 50, 58 676 44 34