Firma „AGORA” przesłała do Urzędu pismo w sprawie umów na wywóz odpadów, które zawierała z mieszkańcami. Treść pisma w załączniku.

Galeria