Uchwałą Nr 5 / 2006 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 20 października 2006r. powołano obwodowe komisje wyborcze na obszarze gminy Szemud dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach bezpośrednich wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 12 listopada 2006r. Na posiedzeniu organizacyjnym w dniu 27 października 2006r. poszczególne komisje wybrały swe władze. Składy obwodowych komisji wyborczych są następujące:

Lp. Nazwisko i imię (imiona) Nazwa Komitetu Wyborczego zgłaszającego członka Funkcja
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Szemudzie
1 Wenta Ewa KW Polskiego Stronnictwa Ludowego Przewodnicząca
2 Potrykus Rajmund KWW Rozwojowa Gmina Zastępca Przewodniczącego
3 Magulski Wojciech Mirosław KWW Praworządna Gmina Członek
4 Balandowski Adam KWW Wspólnota Samorządowa Gminy Szemud Członek
5 Dzienisz Małgorzata KW Samoobrona RP Członek
6 Czerwionka Aleksandra KW Platforma Obywatelska RP Członek
7 Bojeńska Katarzyna KWW „Lepszy Powiat” Członek
8 Brzozowska Monika KWW Szemudzkie Porozumienie Obywatelskie Członek
9 Wild Gabriela Pracownik samorządowy Członek
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Kielnie
1 Górska Grażyna KW Polskiego Stronnictwa Ludowego Przewodnicząca
2 Jaskot Agata KWW „Ziemia Wejherowska” Zastępca Przewodniczącego
3 Lesner Grzegorz KW Krajowej Partii Emerytów i Rencistów Członek
4 Fus Beata KWW Praworządna Gmina Członek
5 Haza Hanna KW Stowarzyszenie Wspólnota Samorządowa Członek
6 Klawikowska JolantaMaria KWW Rozwojowa Gmina Członek
7 Hewelt Zofia KW Platforma Obywatelska RP Członek
8 Kil Katarzyna KWW Szemudzkie Porozumienie Obywatelskie Członek
9 Piekarska-Sroka Blanka Pracownik samorządowy Członek
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Łebnie
1 Lesner Łukasz KW Krajowej Partii Emerytów i Rencistów Przewodniczący
2 Baranowski Jacek KWW Szemudzkie Porozumienie Obywatelskie Zastępca Przewodniczącego
3 Szymańska Joanna KW Polskiego Stronnictwa Ludowego Członek
4 Richter Beata Maria KWW Praworządna Gmina Członek
5 Miotk Alicja KWW Wspólnota Samorządowa Gminy Szemud Członek
6 Dosz Krystyna KWW Rozwojowa Gmina Członek
7 Andryskowska Wiesława KW Platforma Obywatelska RP Członek
8 Stencel Janina KWW „Ziemia Wejherowska” Członek
9 Konkel Jolanta Pracownik samorządowy Członek
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Bojanie
1 Wenta Piotr KW Polskiego Stronnictwa Ludowego Przewodniczący
2 Sikorska Teresa KWW Szemudzkie Porozumienie Obywatelskie Zastępca Przewodniczącego
3 Nowak Jacek KWW Wspólnota Samorządowa Gminy Szemud Członek
4 Krampa Edyta KW Samoobrona RP Członek
5 Lis Jarosław KW Stowarzyszenie Wspólnota Samorządowa Członek
6 Dempc Monika Maria KWW Rozwojowa Gmina Członek
7 Nagel Agnieszka KW Platforma Obywatelska RP Członek
8 Foight Justyna KWW „Ziemia Wejherowska” Członek
9 Machaliński Marcin Pracownik samorządowy Członek
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Kielnie
1 Radziak Felicja KW Stowarzyszenie Wspólnota Samorządowa Przewodnicząca
2 Cylkowski Alfred KW Platforma Obywatelska RP Zastępca Przewodniczącego
3 Gruba Hanna Sylwia KWW Praworządna Gmina Członek
4 Pranczke Joanna KWW Wspólnota Samorządowa Gminy Szemud Członek
5 Malek Łukasz KW Samoobrona RP Członek
6 Browarczyk Edyta Łucja KWW Rozwojowa Gmina Członek
7 Szreder Lucyna KWW „Ziemia Wejherowska” Członek
8 Stefanowski Eugeniusz KWW Szemudzkie Porozumienie Obywatelskie Członek
9 Cieśla Maria Pracownik samorządowy Członek
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Szemudzie
1 Labuda Agnieszka KW Polskiego Stronnictwa Ludowego Zastępca Przewodniczącego
2 Maleszka Brygida Maria KWW Praworządna Gmina Przewodnicząca
3 Więcławski Marek KW Krajowej Partii Emerytów i Rencistów Członek
4 Damps Anna KWW Wspólnota Samorządowa Gminy Szemud Członek
5 Miłosz Alfons KW Stowarzyszenie Wspólnota Samorządowa Członek
6 Skielnik Gerhard Edmund KWW Rozwojowa Gmina Członek
7 Klawikowski Zdzisław KWW „Ziemia Wejherowska” Członek
8 Formella Marcin KWW Szemudzkie Porozumienie Obywatelskie Członek
9 Bojke Sabina Pracownik samorządowy Członek

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej
Franciszek Hermann