W sierpniu br. Urząd Gminy Szemud otrzymał pismo z GDDKiA w Gdańsku wraz z materiałami graficznymi /mapy/, przedstawiające planowane warianty trasy S-6 na obszarze gminy, które zamieszczamy poniżej.

W konkluzji pisma GDDKiA w Gdańsku odczytujemy, iż „ostateczną decyzję o wyborze wariantu trasy S6 do realizacji podejmie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego zadania”. Z informacji telefonicznej wiemy, że jeszcze w tym roku w na przełomie III i IV kwartału GDDKiA planuje wystąpienie o wydanie tej decyzji. Na terenie gminy pracują obecnie geodeci, wykonujący mapę do celów projektowych dla tego przedsięwzięcia, natomiast firma projektowa zostanie wyłoniona w przetargu na początku przyszłego roku.

Galeria

Załączniki