Komunikat – zmiany w rozkładach jazdy PKS Gdynia

Po analizie przeprowadzonej przez PKS Gdynia w zakresie korzystania z usług komunikacji autobusowej na terenie Gminy Szemud, PKS Gdynia postanowił dokonać kilka zmian rozkładów jazdy.

  1. Likwidacja dwóch kursów linii nr 636 Szemud-Kamień Kowalewo wykonywanych tylko w dni wolne od pracy odjeżdżających z Szemudu w godz. 07:20 i 09:00,powrót z przystanku Kamień Rybarnia odpowiednio w godz. 07:35 i 09:15. Według oceny PKS z autobusów tych korzystało miesięcznie około 5 – 10 osób. Likwidacja nastąpi od dnia 04.04.2016.
  2. Likwidacja linii autobusowej nr 639 relacji Koleczkowo – Bojano – Kielno. Wyjazd z Koleczkowa o godz. 8:35 i powrót z Kielna o godz. 12.05. Kurs ten pozwalał na przesiadkę w Kielnie aby petenci mogli dojechać  do Urzędu Gminy i powrócić. Jednakże autobus ten przez półtora roku jeździł pusto na co również zwracali uwagę niektórzy mieszkańcy.  Odnotowano 5 – 10 osób miesięcznie.
    Likwidacja nastąpi od dnia 01.04.2016.
  3. Od dnia 01.04.2016 na linii nr 630 Szemud – Zęblewo przez Łebno, Bedargowo wprowadzony został nowy autobus relacji Zęblewo Łebno. Wyjazd z Zęblewa o godz. 6:50. Połączenie to było wnioskowane przez mieszkańców wsi Zęblewo i umożliwia przesiadkę w Łebnie na autobus linii 670 odjeżdżający z Łebna do Wejherowa o godz. 07:01.
  4. Od dnia 09. Kwietnia 2016 zakończy się kursowanie autobusów linii 672 w soboty i niedziele przez Bojano , Dobrzewino (ul. Owsiana, ul Dworska) i zostanie przywrócona poprzednia trasa do Chwaszczyna przez Dobrzewino- Dębowa. Autobusy te poprzez ponad miesiąc  jechały zmienioną trasą  w celu sprawdzenia zainteresowania tymi kursami przez mieszkańców. Z danych PKS wynika, że  praktycznie nikt nie korzysta z tego połączenia.
  5. Od dnia 15 maja 2016 kursy linii 675 funkcjonujące obecnie na trasie Wejherowo-Koleczkowo zostaną wydłużone do Bojana. Odjazdy z Wejherowa do Bojana w dni powszednie o godz. 8:15 i 12:55, natomiast powrót z Bojana do Wejherowa o godz. 8:47 i 13:52. Szczegółowe rozkłady jazdy zostaną ogłoszone przez PKS Gdynia.

Roman Chustak
Referat Gospodarki Komunalnej