INFORMACJE I OBWIESZCZENIA KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO

Komunikat PKW dotyczący wyborców w ponownym głosowaniu: https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/aktualnosci/40442

Obwieszczenie PKW o II turze głosowania w wyborach Prezydenta RP

Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta RP

Postanowienie Marszałka Sejmu RP z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/statics/prezydent_20200628_informacje/uploaded_files/1591262885_d2020000098801.pdf

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. :

https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/statics/prezydent_20200628_informacje/uploaded_files/1591221635_1-33-20.pdf

Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/statics/prezydent_20200628_informacje/uploaded_files/1591228639_1-37-20-informacja-o-czynnym-i-biernym-prawie-wyborczym-prezydent-rp-2020-r.pdf

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.:

https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/informacje/38198

Ustne zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego, o czym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979), nie jest równoznaczne z telefonicznym zgłoszeniem zamiaru głosowania korespondencyjnego. Przez ustne zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego należy rozumieć osobiste zgłoszenie głosowania w ten sposób w urzędzie gminy (miasta). Nie ma zatem prawnej możliwości telefonicznego zgłoszenia głosowania korespondencyjnego. Tego rodzaju zgłoszenie jest nieskuteczne.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami:

https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/informacje/38202

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZEMUD
O OBWODACH GŁOSOWANIA I SIEDZIBACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

 

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej 2020

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej 2020 [PDF]

Uchwała 6/2019 PKW w sprawie należności pieniężnych dla członków komisji wyborczych

Wytyczne dla Obwodowych Komisji Wyborczych

Informacja o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń do ObwKW przez komitety wyborcze

POSTANOWIENIE NR 41/I/2020
Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r

Materiały szkoleniowe dla Obwodowych Komisji Wyborczych
[do pobrania]
Uwaga! To jest materiał szkoleniowy, a nie wytyczne PKW

Oświadczenie – przelew diet na konto