Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku
Oddział / Puck
tel./fax.: 58 673 40 13
e-mail: o-puck@piorin.gov.pl

stonka-ziemniaczana-dorosłe-osobniki

Zagrożenia dla upraw

marchew
pszenica ozima
rzepak ozimy
ziemniak
ziemniak