Na stronie www.trasakaszubska.pl w zakładce „Mapy” umieszczono aktualne arkusze Projektu Zagospodarowania Terenu dla Zadania 3 i 4 (teren Gminy Szemud) oraz aktualne plany orientacyjne dla wszystkich zadań – aktualizacja z dnia 16.06.2016r.

Plany powyższe przedstawiają przebieg trasy S6 po uwzględnionych uwagach, które składane były do 10.12.2015r.

Poniżej znajduje się link do ww. informacji:
http://trasakaszubska.pl/?page_id=7

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z „Koncepcją Programową budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork – Obwodnica Trójmiasta”.

Karolina Naronowicz