W tym roku obchodzimy 96. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Z tej okazji 7
listopada br. w Hali Widowiskowo-Sportowej w Szemudzie, pod patronatem Wójta Gminy Szemud Ryszarda
Kalkowskiego, odbył się wielki koncert z okazji Święta Niepodległości. Na koncert przybyła młodzież
gimnazjalna oraz goście honorowi, m.in. Zenon Hewelt prezes ZK-P O/Szemud, Alicja Szarafin-Grządkowska
– kierownik Referatu Oświaty, dyrektorzy szkół, nauczyciele.
Na wstępie wszystkich zebranych powitał Bogusław Napieralski – Dyrektor Gminnego Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie. Następnie głos zabrała p. Alicja Szarafin-Grządkowska, która w
imieniu Wójta przekazała młodzieży życzenia: Święto Niepodległości jest znakomitą okazją do
zamanifestowania swojego patriotyzmu. Od 25 lat żyjemy w wolnej Polsce i z tego powodu należy się
radować. Wójt zawsze chętnie spotyka się z młodymi ludźmi. Tym razem liczne obowiązki nie pozwoliły mu
przybyć na naszą uroczystość.
Następnie po wspólnym odśpiewaniu hymnu narodowego rozpoczął się program słowno-muzyczny, w
którym utwory muzyczne poprzedzane były prozatorsko-poetycką narracją opisująca genezę powstania
prezentowanych utworów i jednocześnie tło historyczne ich powstania. Utwory ukazywały drogę Polaków do
odzyskania niepodległości. W ten sposób przypomniano o powstaniach narodowych, okolicznościach
odzyskania niepodległości w 1918 r. i wojnach światowych aż do odzyskania wolności w 1989 roku.
Ten piękny program artystyczny o dużym ładunku historycznym został przygotowany przez zespół
absolwentów Akademii Muzycznej w Gdańsku. Wystąpili znakomici artyści:
Alicja Rumianowska – mezzosopran,
Ks. Robert Kaczorowski – baryton,
Ewa Rytel – fortepian,
Krzysztof Bobrzecki – baryton,
Rafał Ringwelski – trąbka
W ich wykonaniu usłyszeliśmy teksty i rozważania m.in. ks. Piotra Skargi, Karola Wojtyły –
św. Jana Pawła II, Wincentego Witosa, Wisławy Szymborskiej oraz utwory Stanisława Moniuszki, Fryderyka
Chopina i innych polskich kompozytorów.
Publiczność dopisała – przybyło ponad 500 gimnazjalistów z terenu gminy Szemud. Atmosfera
była niezwykle podniosła i dostojna. Na zakończenie koncertu artyści nagrodzeni zostali gromkimi
brawami oraz kwiatami.

Leszek Walkowiak

Galeria

Załączniki