Zapraszamy do udziału Konferencja „Innowacyjna Wieś – Pomorskie spotkanie z nauką”, która odbędzie się 28-29 listopada br. w Gdańsku.
Konferencja skierowana jest do rolników, przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego oraz innych działających na rzecz branży rolno-spożywczej, doradców rolnych, przedstawicieli organizacji rolniczych, samorządów lokalnych oraz instytucji działających w otoczeniu wsi i rolnictwa.

Jednocześnie informuję, że uczestnik nie ponosi kosztów udziału w konferencji.

Karolina Naronowicz

Program konferencji