Wójt Gminy Szemud ogłasza konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w roku 2013. Szczegóły w załącznikach.

Załączniki