Wójt Gminy Szemud ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Szemud w roku 2014.

Szczegóły zawarto w poniższych załącznikach.

Załączniki