Wójt Gminy Szemud
ogłasza
Konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych

OGŁOSZENIE

WZÓR – OFERTA