Wójt Gminy Szemud ogłosił konkurs pod nazwą e-WODA.

Konkurs obejmuje wszystkich odbiorców wody będących osobami fizycznymi, przyłączonych do sieci
wodociągowej stanowiącej własność Gminy Szemud , którzy dokonali lub dokonają rozliczenia poboru
wody na podstawie samodzielnie wygenerowanej faktury, czyli od momentu uruchomienia systemu do dnia
31 marca 2016 r. Odbiorcy wody, którzy już dokonali tych czynności również wezmą udział w konkursie.
Konkurs trwa do 31 marca 2016 r.

Wszystkie szczegóły konkursu wraz instrukcją znajdą Państwo w załączonym Regulaminie Konkursu.Wszystkich serdecznie zapraszamy – nagrody czekają.
Losowanie w kwietniu 2016 r.

Załączniki