Zarząd Województwa Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.Limit dostępnych środków:

[color=blue]879 737,00 zł [/color]


Termin składania wniosków:

[color=blue]14 lipca 2014 r. – 25 lipca 2014 r.[/color]Szczegóły zawarto w poniższym załączniku.

Załączniki