Szanowni Mieszkańcy!

Wójt Gminy informuje, że dnia 27.07.2020 r. o godz. 15: 00 odbędzie się publiczne losowanie nagrody za drugi kwartał 2020 roku w ogłoszonym konkursie meldunkowym w Sali Narad (budynek B). Wszystkich zainteresowanych, którzy spełnili warunki uczestnictwa serdecznie zapraszamy.
Zgodnie z regulaminem organizator przeprowadzi publiczne losowanie nagrody wśród osób spełniających kryteria uczestnictwa w konkursie. Dla przypomnienia: za drugi kwartał były to wszystkie osoby, które dokonały zameldowania na pobyt stały w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 roku lub złożyły potwierdzoną w Urzędzie Skarbowym kopię pierwszej strony rozliczenia podatkowego.

Referat Spraw Obywatelskich