Zgodnie z obowiązującymi przepisami Dz. U. z dnia 10 kwietnia 1974 roku z późniejszymi zmianami na każdym polski obywatelu ciąży obowiązek meldunkowy, który polega przede wszystkim na rejestracji danych na temat pobytu poszczególnych osób. Obowiązek meldunkowy służy prawidłowemu wykonaniu przez organy władzy publicznej ich funkcji, gdyż z posiadanych informacji o miejscu zamieszkania i pobytu umożliwia racjonalizację szeregu działań należących do zadań państwa i samorządu terytorialnego.


Kto podlega obowiązkowi meldunkowemu.

Osoba posiadająca obywatelstwo polskie i przebywająca stale na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego oraz pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.


Wzorem roku poprzedniego Wójt Gminy Szemud ogłasza III Konkurs Meldunkowy z nagrodami pod hasłem „JESTEM ŚWIADOMYM MIESZKAŃCEM”.


Dla przypomnienia dokonując zameldowania w nowym miejscu zamieszkania nie musimy dokonać wymeldowania z poprzedniego miejsca zamieszkania zrobimy to wszystko w jednym urzędzie. Od 1 marca 2015 roku zmiana miejsca zameldowania nie powoduje konieczności wymiany dowodu osobistego.


Serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w konkursie a tym samym uregulowanie stanu prawnego wszystkich mieszkańców, którzy nie dokonali stosownego zgłoszenia mimo zamieszkania na terenie Naszej Gminy.

Bardzo ważną sprawą jest żeby wszyscy zamieszkujący na terenie naszej gminy, którzy z różnych powodów nie dokonali zameldowania rozliczali się w urzędzie skarbowym w Wejherowie składając zgłoszenie ZAP-3 (formularz dostępny również w Urzędzie Gminy) zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem.

K.Potrykus

Załączniki