Szanowni Mieszkańcy!

Wójt Gminy informuje, że dnia 20.01.2020 r. o godz. 15: 00 odbędzie się publiczne losowanie nagrody za czwarty kwartał 2019 roku w ogłoszonym konkursie meldunkowym w Sali Narad (budynek B). Wszystkich zainteresowanych, którzy spełnili warunki uczestnictwa serdecznie zapraszamy.
Zgodnie z regulaminem organizator przeprowadzi publiczne losowanie nagrody wśród osób spełniających kryteria uczestnictwa w konkursie. Dla przypomnienia: za czwarty kwartał były to wszystkie osoby, które dokonały zameldowania na pobyt stały w okresie od 1 października do 31 grudnia 2019 roku lub złożyły potwierdzoną w Urzędzie Skarbowym kopię pierwszej strony rozliczenia podatkowego.

Referat Spraw Obywatelskich