Wójt Gminy ogłosił konkurs „meldunkowy”, który polega na tym, że osoby które dokonały lub dokonają czynności meldunkowych na terenie Gminy Szemud lub wypełnią druk ZAP-3 „Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem” (miejsce zgłoszenia zeznań podatkowych w Gminie Szemud), w miesiącu grudniu 2013 roku wezmą udział w losowaniu atrakcyjnych nagród. Losowanie publiczne przewidziane jest w styczniu 2014r. – termin będzie ogłoszony z wyprzedzeniem.


PRZYPOMINAMY:Aby dokonać czynności meldunkowych wystarczy wypełnić formularz – oświadczenie (jeden dokument) i złożyć go w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy (druk do pobrania zamieszczamy poniżej).

Można też wypełnić formularz ZAP -3 i złożyć go w Urzędzie Skarbowym w Wejherowie dostarczając potwierdzenie do Urzędu Gminy w Szemudzie, lub dostarczyć do Urzędu Skarbowego w Wejherowie za pośrednictwem Urzędu Gminy (druk do pobrania zamieszczamy poniżej). Ponadto wersje papierowe tych druków dostępne są w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Szemud.Zameldować można się bez potrzeby wymeldowania. Czynności te przeprowadzi za Was Urząd Gminy Szemud.

Zmiany w Dowodzie Osobistym, Prawie Jazdy czy w dokumentach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej również dokona jeden (ten sam) pracownik Urzędu Gminy w jednym pokoju Urzędu w trakcie jednej wizyty.Zapraszamy – nagrody czekają!


W mniejszym Urzędzie szybciej i prościej wszystko załatwisz.

Galeria

Załączniki