Szanowni Mieszkańcy!

Wójt Gminy informuje, że odbędzie się publiczne losowanie nagrody za trzeci kwartał w ogłoszonym konkursie meldunkowym w dniu 21 listopada 2018 roku o godz. 15:00 w sali narad (budynek B, p. 27). Wszystkich zainteresowanych, którzy spełnili warunki uczestnictwa serdecznie zapraszamy.
Zgodnie z regulaminem organizator przeprowadzi publiczne losowanie nagrody wśród osób spełniających kryteria uczestnictwa w konkursie. Dla przypomnienia: były to wszystkie osoby, które dokonały zameldowania na pobyt stały w okresie od 1 lipca do 30 września br. lub złożyły druk ZAP-3 do Urzędu Skarbowego (dotyczący miejsca zamieszkania), przedstawiając kopię złożonego druku w urzędzie do dnia 30 września 2018 roku.