Wójt Gminy Szemud ogłasza Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Częstkowie

Ogłoszenie o konkursie na dyrektora SP Częstkowo