Został ogłoszony konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Koleczkowie – treść ogłoszenia zawarta została w załączniku do Zarządzenia Nr 326/III/2012 Wójta Gminy Szemud z dnia 23.07.2012r.

Galeria