Kapituła Nagrody Bursztynowego Mieczyka zaprasza do udziału w XXI edycji Nagrody Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego, ufundowanej przez Wojewodę Pomorskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dla najlepiej działających organizacji pozarządowych w obszarze polityki społecznej i ochrony środowiska z terenu naszego województwa.Szczegóły dotyczące warunków uczestnictwa w konkursie oraz sposobu głosowania znajdują się na stronie: http://bursztynowymieczyk.pomorskie.pl/ w zakładce: „regulamin nagrody”.Link do ogłoszenia Konkursu o NBM na stronie RC: http://fundacjarc.org.pl/rusza-konkurs-o-nagrode-bursztynowego-mieczyka/#more-2595 oraz na stronie na ngo.pl: http://kalendarz.ngo.pl/wiadomosc/1667337.html.


Agata Chrul
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Załączniki